Brochure, Profile và Catalogue đều là những tài liệu có dạng như cuốn để quảng cáo, giới thiệu, marketing về dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp/ công ty. Tuy nhiên, để phát huy hết sức mạnh của từng loại ấn phẩm này, chúng ta cần phân biệt sự khác nhau giữa Profile, Brochure và Catalogue. Mỗi loại đi sâu vào từng khía cạnh, nội dung khác nhau.

su-khac-nhau-giua-catalog-brochure-profile

Khác biệt về đối tượng

Nếu Profile dành cho đối tượng đa dạng từ chủ đầu tư, đối tác, cho đến khách hàng,… thì Brochure lại được sử dụng trong một phạm vi đối tượng mục tiêu nhất định, còn Catalogue thì đặc biệt dành riêng cho khách hàng.

Khác biệt về cách sử dụng

Profile thường dùng trong trường hợp gặp trực tiếp khách hàng để trao đổi. Catalogue có thể gửi qua đường bưu điện, phát tại điểm bán…Brochure có thể phát tại những nơi công cộng…

Khác biệt về mục tiêu sử dụng

Trong các công ty, Profile được đem ra làm “bằng chứng” để chứng minh năng lực của doanh nghiệp. Brochurethì mong muốn kêu gọi khách hàng tiêu dùng tức thì, còn Catalogue như một cuốn cẩm nang cung cấp thông tin cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.

Khác nhau về nội dung trọng điểm

Profile giới thiệu về công ty, những thành tựu nổi bật, năng lực cốt lõi…Catalogue giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ với những thông số chi tiết. Brochure có thể giới thiệu về công ty, sản phẩm, dịch vụ hoặc phục vụ cho một chương trình marketing riêng. Brochure không đi vào chi tiết mà hướng tới ngôn từ khơi gợi khả năng tiêu dùng của khách hàng.

Khác nhau về hình ảnh sử dụng

Profile thường sử dụng những hình ảnh sát thực hơn về doanh nghiệp, những sản phẩm, dự án đã thực hiện…Catalogue giới thiệu nhiều hình ảnh về sản phẩm, dịch vụ mà không chịu ảnh hưởng nhiều của tính sát thực. Brochure sử dụng đa dạng hình ảnh hơn, có thể dùng cả ảnh thật hoặc ảnh vẽ…

Khác nhau về kiểu dáng, kích thước

Profile có kiểu dáng chuẩn là A4, tuỳ thuộc nhiều trường hợp kích thước này cũng có thể thay đổi.Catalogue cũng có thể thay đổi kích thước tuỳ ý, ngoài ra về hình dạng cũng không bị hạn chế bởi tính “nghiêm túc” của Profile.Brochure có thể là bất cứ kích thước, hình dạng nào phù hợp với đối tượng khách hàng, chiến dịch marketing…của thương hiệu.

Sau khi nắm rõ và phân biệt được sự khác nhau giữa Profile, Brochure và Catalogue thì các doanh nghiệp/ công ty dễ dàng hơn trong việc đề ra các chiến lược quảng cáo, PR một cách hiệu quả ở từng thời điểm khác nhau.

Liên hệ với DGS

Top
DGS