Mạng xã hội

Sự ra đời của mạng xã hội nhằm mục đích để kết nối mọi thành viên trong xã hội lại với nhau thông qua một mạng lưới rộng lớn trên internet. Nó đã phá vỡ những ngăn cách về địa lý, ngôn ngữ, giới tính lẫn quốc gia để truyền đi thông điệp tiếp thị […]

Top
DGS