Details

Dự án sản xuất phim an toàn giao thông CÔNG TY UNILEVER VIỆT NAM

DGS sản xuất phim hoạt hình về an toàn giao thông nhằm khuyến cáo, nhắc nhở các nhân viên của Unilever luôn giữ an toàn giao thông trong khi làm việc và các biện pháp giải quyết khi gặp sự cố cũng như củng cố các kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông.

Liên hệ với DGS

Danh mục

Dự án khác

Share

Top
DGS