TÚI GIẤY – PAPER BAGS:
THÔNG SỐ CHUNG
– In 4 màu, 1 mặt.
– Kích thước: thông dụng
– Giấy Ivory nhiều định lượng.
– Bế dán thành phẩm.
– Đóng mắt ngỗng
– Xỏ dây.

MÁC SẢN PHẨM – PRODUCT TAGS
THÔNG SỐ CHUNG
– In 4 màu, 2 mặt
– Giấy: Briston: 300gsm
– Cán màng: Màng mờ 2 mặt
– Kích thước: 8.5x10cm, 5.3×17.6cm, 10×14.5cm, 5×8.3cm.
– Đục 1 lỗ

Liên hệ với DGS

Top
DGS